Image

Over eigenwijs

Ieder kind is uniek en ontwikkeld zich op eigen wijze.

Samenwerking en uitdaging

Eigenwijs bij Timmers

Eigenwijs bij Timmers, zo heet onze organisatie. Bij Eigenwijs stimuleren we kinderen zichzelf op eigen wijze te ontwikkelen, wijs te worden en te groeien. Niet ieder kind krijgt die kans vanuit de thuissituatie. Daarom zijn wij er.

We bieden Professionele begeleiding hebben psychologen, pedagogisch medewerkers en activerend begeleiding in ons team.

Een kind laat een bepaald gedrag zien waar zorgen over zijn. Wij kijken daarnaar, proberen te begrijpen waarom dit zo is en zoeken naar mogelijkheden om op een veilige, vertrouwde en speelse manier dit om te vormen tot iets positiefs.

Kinderen krijgen bij Eigenwijs een fijne plek om te groeien en om meer veerkracht te krijgen.

 

We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders/verzorgers zich thuis voelen bij Eigenwijs. We kijken naar de mogelijkheden en proberen aan te sluiten bij de hulpvraag van de ouders en het kind.

Het pedagogisch klimaat is van groot belang.​ Kinderen en de medewerkers respecteren en accepteren elkaar.​ Bij Eigenwijs mag je jezelf zijn op jou eigen unieke manier, maar wel binnen onze waarden en normen. ​ ​

Wat Eigenwijs is

Pedagogische doelen

Emotionele veiligheid
We bieden emotionele veiligheid:
  • Vaste begeleiders op de groep​
  • Vaste mentor​
  • Iedere dag dezelfde structuur
Persoonlijke competentie
We geven het kind de ruimte om zich te ontwikkelen op zijn eigen tempo. We bieden uitdagende activiteiten die aansluiten bij die ontwikkeling.
Sociale vaardigheden
Stimuleren van sociale vaardigheden.​ Dit gebeurt tijdens de activiteiten die we aanbieden. Door zelf als begeleider mee te doen met de activiteiten kunnen we de kinderen hulp bieden om te groeien in hun sociale vaardigheden.
Waarden en normen
We hechten waarde aan de algemene dagelijkse gedragsregels en willen die versterken.
Image