Image

Eigenwijs aanbod

Lees meer over ons aanbod.

Plaatje Eigenwijs bij PPTimmers Middag begeleiding

Eigenwijs de Basis
4-12 jaar

Iedere schooldag vanaf 14:00 uur tot 17:30 uur is er naschools een groepssetting waar we behandeling, begeleiding en dagbesteding aanbieden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud. 

Lees meer +
EigenwijsVoortgezet

Eigenwijs Voortgezet
12-18 jaar

Op dinsdag en donderdag vanaf 15:30 uur tot 18:00 uur is er naschools een groepssetting waar we zelfmanagement ondersteunen voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 

Lees meer
Image
Image
Plaatje Gezinsactiviteiten

Eigenwijs bij u Thuis
Alle leeftijden

Ambulante begeleiding. Dit aanbod is er voor alle kinderen, jongeren en hun ouders die vastlopen op welk gebied dan ook in het dagelijks leven. 

Lees meer
Image
Plaatje Eigenwijs bij PPTimmers Middag begeleiding

Eigenwijs Vakanties

Iedere schoolvakantie organiseert het team diverse in- en outdoor activiteiten waar gedeeld plezier ervaren centraal staat. Dit aanbod is er voor kinderen, jongeren en gehele gezinnen. 

Lees meer +
Plaatje 4vakantie

Leren door Ervaring Weekenden

Ieder schooljaar organiseren we 6 tot 8 weekenden waar jongeren middels activerende begeleiding in de actie worden gezet. Hier maken we gebruik van de Leren door Ervaring methodiek. Dit aanbod is er voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

Lees meer
Plaatje Gezinsactiviteiten

Eigenwijs Avonden

Maandelijks organiseert het team een Eigenwijze avond. Ouders mogen een avondje uit, terwijl wij een leuke avond voor de kinderen verzorgen. Dit aanbod is er voor de ouders en kinderen van Eigenwijs: de basis. 

Eigenwijs de Basis

Eigenwijs is de groepssetting als onderdeel van Ontzorgt! voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar oud. De groep is samengesteld met oog voor het individuele kind. Hierbij wordt gezorgd voor een juiste balans in de groep. 


Kinderen komen naar Eigenwijs met verschillende hulpvragen en variërende zwaarte van problematieken. 


Binnen Eigenwijs bevinden kinderen zich in een groep van maximaal 22 kinderen. De medewerkers van Eigenwijs hebben allemaal kennis of ervaring binnen de jeugdzorg en vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van een SKJ professional


Wanneer er behandeling plaatsvindt op Eigenwijs is er een regiebehandelaar betrokken vanuit Ontzorgt! Psychologen Praktijk Timmers. 

Bij Eigenwijs werken we vanuit het klimaat van aandacht. Kinderen zijn met leeftijdsgenoten en leren in een groep (
peerlearning). Er wordt aangesloten bij de individuele behoeftes van het kind om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen in de gezonde ontwikkeling.
 

Image
In schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag is er een Eigenwijze middag van 14:00 uur tot 17:30 uur. Op woensdag is er een Eigenwijze middag van 12:00 uur tot 17:00 uur. Vrijdag en in de weekenden zijn we gesloten.

Eigenwijs Voortgezet

Wat doen we: Op Eigenwijs Voorgezet willen we zelfmanagement ondersteunen. Hiervoor gaat het kind mee in het ritme waarbij voor het avondeten geen tijd is voor schermen, maar wel voor huiswerk, fysiek contact met leeftijdgenoten, sporten en bewegen. Dit sluit ook aan bij het motto "Je werk niet mee naar huis nemen".  

We zijn geen huiswerkklas en geen huiswerkbegeleiders, maar erkennen wel dat huiswerk een belangrijk onderdeel is van het zelfmanagement wat gevraagd wordt. 

Eigenwijs Voortgezet is bedoeld voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Deze jongeren dreigen achter te gaan lopen of hebben net dat extra steuntje in de rug nodig om het schooljaar tot een succes te laten komen. 

Image
Jongeren kunnen op dinsdag en donderdag vanaf 15:30 binnen lopen, even chillen om van 16:00 tot uiterlijk 18:00 aan de slag te gaan.

Eigenwijs bij u Thuis

Dit wordt ook wel ambulante of activerende begeleiding genoemd. Onze Eigenwijze begeleider komt bij u thuis en ondersteunt u waar nodig. Dit kan erg uiteenlopend zijn van individuele ouderbegeleiding, tot praktische thuisbegeleiding met het hele gezin, of ook wel met het kind/de jongere zelf. Eigenwijs wordt bij u thuis ingezet wanneer de problemen zich vooral thuis voordoen. Eigenwijs bij u thuis heeft vrijwel altijd als doel om positieve levensvaardigheden te stimuleren.  

Image
Onze Eigenwijze begeleider maakt met u een kennismakingsafspraak in. Vanaf dan wordt er altijd gepland in cyclussen van 8 weken. Zo zijn de afspraken voor u altijd voorspelbaar.

Eigenwijs Vakantie

In de vakanties bieden we in- en outdooractiviteiten aan voor kinderen, jongeren en gezinnen. Tijdens deze activiteiten staat gedeeld plezier maken centraal. De vakanties gaan op inschrijving. Iedereen die in aanmerking komt voor dit aanbod ontvangt een inschrijflijst voorafgaand aan de vakantie, en kan zelf bepalen wat bij hen past. 

Ook Eigenwijs de Basis loopt in de schoolvakanties gewoon door, ook op inschrijving. 

Image
Iedere schoolvakantie van 09:00 uur tot 17:00 uur is er aanbod voor de kinderen die normaliter aanwezig zijn in de schoolweken. Zij kunnen gebruik maken van hetzelfde aantal dagen als ze in de schoolweken komen.

Leren door Ervaring weekenden

Met onze Leren door Ervaring weekenden gaan we een weekend lang op pad met de jongeren van 12 tot 18 jaar oud. Dit kan onderdeel zijn van een behandeling of een behandeling op zichzelf staand. 

Binnen de weekenden vind een behandeldag plaats. Dit is de eerste volle dag op het weekend. Kinderen en jongeren krijgen de ruimte, middels vooraf opgezette activiteiten, om te werken aan vooraf opgestelde doelen. Deze doelen zijn samengesteld met de kinderen/jongeren, ouders/verzorgers en CJG. Alle kinderen/jongeren hebben een eigen specifiek doel gericht op het aanleren of versterken van sociale vaardigheden. Dit wordt vanuit de leren door ervaring methodiek ingezet (leercirkel van Kolb). Hierin doet een kind/jongeren iets (ervaring), reflecteert daarop, en kan dan opnieuw gaan experimenteren (nieuwe ervaring). Zo kan een kind/jongeren continu leren door ervaring.   

De kinderen/jongeren functioneren gedurende het weekend in een groep. Deze groep bestaat uit leeftijdsgenoten en twee begeleiders. Deze groep is belangrijk voor de kinderen/jongeren. Op deze manier krijgen zij continu feedback van de verschillende peers binnen de groep. Deze peerfeedback is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van deze kinderen/jongeren. De peerfeedback die wordt gegeven en ontvangen kunnen een leerpunt zijn voor het kind/jongere.   

Op deze dag worden alle kinderen/jongeren ondersteund door een pedagoog. De pedagoog begeleid de kinderen/jongeren gedurende de activiteiten en de pedagoog biedt mogelijkheid voor één op één begeleiding mocht dat nodig zijn. Ook bevindt zich er een programma coördinator op de groep. Deze begeleider is gericht op het maken en aansluiten van het programma bij de verschillende behoeftes van alle kinderen/jongeren. 

Image
Ieder schooljaar zijn er 6 tot 8 weekenden in combinatie met een aantal vakantiedagen. De weekenden starten op vrijdag tussen 19:30 uur en 20:00 uur, en zullen op zondag om 14:00 uur weer klaar zijn.

Eigenwijs Avonden

Tijdens de Eigenwijze avonden verzorgen wij een leuke avond voor uw kind, terwijl u lekker een avondje weg kan. Dit aanbod is er dus puur en alleen voor de gezinnen die ontlasting in de thuissituatie nodig hebben. De Eigenwijze avonden gaan op inschrijving. 

Image
Een aantal keer per jaar van 18:00 uur tot 20:30 uur is er een Eigenwijze avond.